Thông Tin Server

Alphatest: 17:00H - 23/07/2019
Open beta: 13:00H - 1/10/2019

THÔNG TIN MÁY CHỦ
- Asia
- Max Level : 110
- Skill : 110, Mastery 400
- Map : Trường An - Samakan
- Item : D11
- Exp/Sp Rate: 5x
- Party Exp/SP : 5.5x
- Drop Item : 2x
- Gold drop : 1x
- Giới hạn acc/ip: 8acc/ip < không IP cafe >
- Rate Alchemy : +1 lên +4 80%-từ 4 lên 7-40%,7-... randoom
- Rate Nasun : Max +10
- Giải thưởng đua top:
=> Top 1: 5000 silk
=> Top 2: 3000 silk
=> Top 3: 2000 silk
=> Top 4-10 lv 110 nhận 500 silk


HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 110
- Full Item D11 +8 Full Blue,Chỉ số
- Full Silk
- Full Gold
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

- Set D8 SOS Blue HP,MP
- 1000 Bình HP lớn
- 1000 Bình MP lớn
- 50 DCN, 20 Phù
- 5m SP
- Và các item hổ trợ
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER
- Đưa mob Lăng mộ ra ngoài map Samakan
- 5h xanh 1h cam ( không bug time ) có rs time sau đua top
- Job 3 thành < Trường An - Hòa Điền > Không hàng đặc biệt
- Có học viện( mở sau khi đua top )
- Khóa toàn bộ boss khi đua top, sau đua top mở khóa boss, kill boss được silk trực tiếp
- Ghost 10s - Fam Xu nhận SOM tại NPC Samakan, SON D11 tai TA
- Là 1 Sever ổn định,cày cuốc 100%
- Hệ Thống Event đa dạng, phong phú cập nhật hằng ngày/tuần...
- Nạp thẻ tự động̉