Nạp Thẻ

Napthengay.com
Trạng thái khuyến mại : X
Bảng giá chưa tính khuyến mại!(Khuyến mại 50% ngày cuối tuần và 100% ngày lễ), Hiện tại đang KM 100%
10.000 VND
20.000 VND
50.000 VND
100.000 VND
200.000 VND
500.000 VND
50 Silk
100 Silk
250 Silk
550 Silk
1100 Silk
2900 Silk

Lưu ý: chọn chính xác mệnh giá,Chọn sai mệnh giá sẽ không nhận được tiền. GM ko chịu trách nhiệm khi các bạn điền sai thông tin và bị mất thẻ. Chuyển khoán cho GM nhận thêm 10% giá trị, LH GM để đc chuyển khoản( Chọn sai mệnh giá hoặc nhập sai mã mất thẻ )